Ilmoittautumistiedot FCI:n Maastojuoksun Maailmanmestaruuskilpailuun 23.-26.5.2024 Przywidz, Puola

Lisätty kilpailukutsu 22.1.2024

FCI:n Maailmanmestaruuskilpailut järjestetään 23.-26.5.2024 Przywidzissä Puolassa noin 33 km Gdanskista etelään päin.

FCI on julkaissut uudet kansainväliset vinttikoirakokeiden säännöt, jotka tulivat voimaan 1.1.2024. Kaikki koirat, myös FCI:n ryhmän 5 koirat (rodut, joilla on osallistumisoikeus) kilpailevat FCI:n maailmanmestaruuksista, joko FCI CACIL-luokassa tai FCI OPEN-luokassa (vanha CSS-luokka). Koira on oikeutettu osallistumaan FCI OPEN luokkaan jo myönnetyllä CSS-luokan lisenssillä, lisenssiä ei tarvitse uusia.

HUOM! CACIL jaetaan kansainvälisissä ratajuoksukilpailuissa, kun koiria osallistuu rotuun vähintään kolme. Mikäli uroksia ja narttuja osallistuu vähintään kolme kumpaakin sukupuolta, jaetaan CACIL erikseen molemmille sukupuolille.

CACIL jaetaan kansainvälisissä maastojuoksukilpailuissa, kun koiria osallistuu rotuun vähintään neljä. Mikäli uroksia ja narttuja osallistuu vähintään neljä kumpaakin sukupuolta, jaetaan CACIL erikseen molemmille sukupuolille.

Alla hieman taustaa FCI:n arvokilpailujen myöntämiseen ja joukkueen valintaperusteisiin sekä titteleihin liittyen.

Yleistä FCI:n arvokilpailuista

 • kilpailu myönnetään järjestävälle maalle noin kaksi vuotta ennen kilpailun ajankohtaa, poikkeustilanteissa järjestyslupa voidaan myöntää joskus hyvin lyhyelläkin aikataululla
 • järjestäjän hyväksyy FCI:n alainen Vinttikoirakomissio (CSS = FCI Comission for Sighthound Sport) joka esittää kilpailun järjestäjää/ajankohtaa FCI:n hyväksyttäväksi, hyväksynnän jälkeen paikka/ajankohta ja maa näkyy kansainvälisessä koekalenterissa, joka julkaistaan FCI:n nettisivuilla.
 • FCI:n CACIL-luokan ja FCI:n OPEN-luokan Maailmanmestaruuskilpailut järjestetään aina yhdessä. Maastokokeissa vähimmäismäärä koiria on neljä ja ratakokeissa kolme, jotta rodun kilpailuluokka voidaan järjestää. HUOM! Eri kilpailujen (FCI CACIL ja FCI OPEN) rotuja ei voida yhdistää omaksi yhdistetyksi luokakseen arvokilpailuissa.
 • jokaiselle arvokilpailulle CSS nimeää valvovan CSS delegaatin, joka mm. hyväksyy virallisen kutsun, koepaikan ym. järjestelyihin liittyvät asiat
 • järjestävä organisaatio laatii kilpailukutsun ja hyväksyttää sen kilpailun nimetyllä CSS delegaatilla
 • CSS hyväksynnän jälkeen kutsu lähetetään FCI:n hyväksyttäväksi, hyväksynnän jälkeen FCI lähettää virallisen kutsun eri maiden kennelliitoille, sekä eri maiden kennelliittojen nimeämille CSS delegaateille
 • jokaisen maan nimetty CSS delegaatti lähettää kutsun edelleen oman maansa vinttikoirajärjestölle tai muulle taholle, joka vastaa joukkueen kokoamisesta, vasta tämän jälkeen esim. SVKL voi julkaista virallisen kutsun
 • huomioitavaa on, että tämä kaikki voi viedä paljon aikaa ja kilpailun virallisten tietojen saaminen tulee myös SVKL:lle toisinaan kovin myöhäisessä vaiheessa, SVKL pyrkii tiedottamaan kilpailuttajia aina mahdollisimman pian, kun se virallisesti on sallittua
 • Suomen edustusjoukkueen viimeisessä ilmoittautumispäivässä SVKL:lle on huomioitava, että tulosten tarkistamiseen ja joukkueeseen pääsyn määrittämiseen jää riittävä aika, kun joukkue on määritetty SVKL lähettää joukkueen Kennelliittoon tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi (joukkue edustaa Suomen Kennelliittoa) myös tämä prosessi vie oman aikansa, tämän jälkeen Suomen CSS delegaatti lähettää joukkueen järjestäjälle, tämä kaikki vie aikaa ja määrittää tapauskohtaisesti, milloin viimeistään vaaditut tulokset tulee olla hankittuna ja pystytäänkö esim. järjestämään anottujen kilpailujen yhteydessä karsintakilpailuja

Osallistumisoikeudesta ja valintakriteereistä

 • kansainväliset vinttikoirakokeiden säännöt määrittävät vähimmäistulosvaatimukset
  • Koira voi osallistua vain CACIL luokkaan eli FCI:n CACIL luokan Maailmanmestaruuskilpailuun tai OPEN luokkaan eli FCI:n OPEN luokan Maailmanmestaruuskilpailuun. Kilpailukirjaan tulee olla merkitty, kumpaan luokkaan koiralla on osallistumisoikeus. (kts. tarkemmin ilmoittautumisohjeesta), FCI:n ryhmän 5 koirilla on osallistumisoikeus vain OPEN luokkaan (vanha CSS luokka)
  • koiran kaksi viimeisintä tulosta tulee olla hyväksyttyjä, eli kumpikaan niistä ei voi olla DISK (loukkaantuminen katsotaan hyväksytyksi tulokseksi), eli ilmoittautuessa koiralla tulee olla vähintään nämä kaksi määritettyä tulosta
  • DISK ilmoittautumisen ja arvokilpailun välissä estää osallistumisen
 • Lisäksi SVKL määrittää erikseen lisätulosvaatimuksensa perustuen FCI:n arvokilpailusääntöjen pykälään 4.5.2 Racing and coursing result requirements, nämä tulosvaatimukset löytyvät arvokilpailuun ilmoittautumistiedoista

Valinta Suomen joukkueeseen

 • FCI:n maastojuoksun Maailmanmestaruuskilpailuihin voidaan nimetä yhteensä kuusi urosta ja narttua / rotu, edellisen vuoden voittajat voivat puolustaa titteleitään rodun/sukupuolen enimmäismäärän lisäksi siinä kilpailussa (CACIL tai OPEN) johon koiralla on osallistumisoikeus kulloinkin kyseessä olevana vuonna ja johon se on ilmoitettu
 • enimmäiskoiramäärän lisäksi voidaan nimetä rotuun/luokkaan varakoiria, varakoirat voivat korvata poisjääneen koiran vain lisenssinsä mukaisesta luokasta
 • FCI:n ratajuoksun Maailmanmestaruuskilpailuihin voidaan nimetä yhteensä kaksitoista urosta ja narttua / rotu, edellisen vuoden voittajat voivat puolustaa titteleitään rodun/sukupuolen enimmäismäärän lisäksi siinä kilpailussa (CACIL tai OPEN) johon koiralla on osallistumisoikeus kulloinkin kyseessä olevana vuonna ja johon se on ilmoitettu
 • enimmäiskoiramäärän lisäksi voidaan nimetä rotuun/luokkaan varakoiria, varakoirat voivat korvata poisjääneen koiran vain lisenssinsä mukaisesta luokasta
 • jokainen maa määrittää itse, miten koirat nimetään kuhunkin kilpailuun
 • SVKL:n liittokokouksen yksimielisellä päätöksellä 18.11.2023 FCI:n maastojuoksun Maailmanmestaruuskilpailuihin nimetään rodun kuusi parasta urosta ja kuusi parasta narttua luokasta riippumatta, sekä näiden lisäksi edellisen vuoden voittajat
 • SVKL:n liittokokouksen yksimielisellä päätöksellä 18.11.2023 FCI:n ratajuoksun Maailmanmestaruuskilpailuihin nimetään rodun kaksitoista parasta urosta ja kaksitoista parasta narttua luokasta riippumatta, sekä näiden lisäksi edellisen vuoden voittajat
 • lisäksi SVKL:n liittokokouksen päätöksellä 18.11.2023: käytettäessä maastojuoksukilpailuissa joukkueeseen pääsyyn karsintamenettelyä, pisteitä laskettaessa huomioidaan ainoastaan Suomessa saavutetut tulokset. Käytettäessä ratajuoksukilpailuissa joukkueeseen pääsyyn karsintamenettelyä aikoja tarkasteltaessa huomioidaan ainoastaan Suomessa saavutetut tulokset.
 • tulosvaatimuksen mukaisia tuloksia tarkasteltaessa huomioidaan myös ulkomailla saavutetut tulokset (kaksi edellistä tulosta tulee olla hyväksyttyjä), mutta ulkomailla saavutettuja tuloksia (pisteitä tai aikoja) ei huomioida käytettäessä karsintamenettelyä joukkueeseen pääsyn määrittämiseen

Titteleistä

FCI:n CACIL luokan Maailmanmestaruuskilpailut:

 • ratajuoksu: FCI World Champion CACIL-Class <<optional groups>> Racing 20XX (WCR-C2024)
 • maastojuoksu: FCI World Champion CACIL-Class Lure Coursing 20XX (WCC-C2024)

FCI:n OPEN luokan Maailmanmestaruuskilpailut:

 • ratajuoksu: FCI World Champion Open class <<optional groups>> Racing 20XX (WCR-O2024)
 • maastojuoksu: FCI World Champion Open class Lure Coursing 20XX (WCC-O2024)
 • ratajuoksukilpailuissa titteli voidaan jakaa, mikäli rodun kilpailuluokkaan osallistuu vähintään kolme koiraa, mikäli rotuun osallistuu vähintään kolme urosta ja kolme narttua, jaetaan titteli kummallekin sukupuolelle erikseen
 • mikäli rodun luokkaan osallistuu alle kolme koiraa (1-2 koiraa) voidaan titteli myöntää finaalijuoksun nopeimmalle koiralle kilpailun nimetyn CSS delegaatin päätöksellä (päätöstä ennen hänen tulee konsultoida asiasta tuomarineuvostoa)
 • rodun kilpailuluokan eri ryhmiä voi ratajuoksukilpailuissa olla maksimissaan kolme, ryhmiin jako ilmoitetaan aina kilpailukutsussa
 • maastojuoksukilpailuissa titteli voidaan jakaa vain, mikäli rodun kilpailuluokkaan osallistuu vähintään kaksi koiraa, mikäli rotuun osallistuu vähintään kaksi urosta ja kaksi narttua, jaetaan titteli kummallekin sukupuolelle erikseen
 • mikäli rodun luokkaan osallistuu vain yksi koira voidaan titteli myöntää, mikäli koira saavuttaa vähintään 85% maksimipistemäärästä (510 pistettä).
 • nämä tittelit kirjataan koiralle virallisesti Suomen Kennelliiton koirarekisteriin

Muut palkinnot

 • FCI:n arvokilpailuissa palkitaan myös rotunsa paras ja vastakkaisen sukupuolen paras koira / rotu
 • lisäksi maastojuoksun maailmanmestaruuskilpailuissa jokaisena kilpailupäivänä koira, jolla on päivän parhaat pisteet palkitaan ”Best In Field” palkinnolla

Ilmoittautumistiedot FCI:n Maastojuoksun Maailmanmestaruuskilpailuun 23.-26.5.2024 Przywidz, Puola

SVKL:n koulutuskalenteri 2024

20.-21.1.2024 SVKL:N TOIMIHENKILÖPÄIVÄT
Paikan päällä ja etäyhteydellä
Tarkempi kutsu lähetetään myöhemmin kaikille pätevöidyille vinttikoirakokeiden toimihenkilöille.

17.-18.2.2024 PALKINTOTUOMARIKURSSI, MAASTO- JA AJUEKOKEET
SVKL järjestää vinttikoirien maasto- ja ajuekokeiden palkintotuomarikurssin 17.-18.2.2024.

KURSSIN TOTEUTUS
Kurssi järjestetään lähikoulutuksena Tampereen alueella (tarkentuu lähempänä). Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä, jonka ohjeet toimitetaan ilmoittautumisten päätyttyä. Kurssin lopuksi järjestetään kirjallinen koe. Kurssimateriaali jaetaan osallistujille etukäteen.  Perehdy etukäteen koesääntöihin liitteineen: https://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot

Osallistumismaksu: 40 € / henkilö (lähikoulutus) – maksutiedot toimitetaan
ilmoittautumisten päättyessä

OSALLISTUMISVAATIMUKSET
Maastokokeen palkintotuomarikurssi:
Vinttikoirakokeiden koetoimitsijakortti, toimiminen vinttikoirakokeiden järjestelytehtävissä,
Suomen Kennelliiton jäsenyys, Suomen Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsenyys ja
jäsenyhdistyksen suositus koulutukseen.

Ajuekokeen palkintotuomarikurssi:
Ajuekokeen palkintotuomarikokelaaksi voidaan nimetä maastokokeen (VIC)
palkintotuomari, joka on toiminut vähintään kaksi vuotta kyseisen koemuodon palkintotuomarina ja joka on osallistunut ajuekokeen teoriakurssille.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen koulutukseen 28.1.2024 mennessä, ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella

https://forms.gle/CSmXx4vysgd7qQGR7
tai tarvittaessa sähköpostilla svklkoulutustoimikunta(at)gmail.com, muusta sovittava erikseen).
Puollon (esim. pöytäkirjanote) voi toimittaa myös puoltava yhdistys suoraan.
Tarvittaessa lisätiedot: svklkoulutustoimikunta(at)gmail.com

23.-24.3.2024 VINTTIKOIRAKOKEIDEN KOETOIMITSIJA II
SVKL järjestää vinttikoirakokeiden Koetoimitsija II -kurssin 23.-24.3.2024 n. klo 9-16.
Kurssi on kaksipäiväinen ja sisältää kilpailutietojärjestelmän koulutuksen.

KURSSIN TOTEUTUS
Kurssi järjestetään etäkoulutuksena. Kurssin lopuksi järjestetään kirjallinen koe.
Kurssimateriaali jaetaan osallistujille etukäteen. Perehdy etukäteen koesääntöihin
liitteineen: https://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot

Varaa kurssille osallistumista varten rauhallinen tila ja kameralla ja mikrofonilla varustettu
laitteisto (pakollinen kokeen valvontaa varten).
Osallistumismaksu: ei osallistumismaksua (etäkoulutus).

OSALLISTUMISVAATIMUKSET
Vinttikoirakokeiden tuntemus, täysi-ikäisyys, Suomen Kennelliiton jäsenyys, Suomen
Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsenyys ja jäsenyhdistyksen suositus koulutukseen,
hyväksytysti suoritettu Koetoimitsija I -kurssi.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen koulutukseen 10.3.2024 mennessä, ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella

https://forms.gle/RqoncKj977sGAMSY9
tai tarvittaessa sähköpostilla svklkoulutustoimikunta(at)gmail.com
Koetoimitsija I -kurssin suoritustodistus (kuva/pdf OmaKoira-verkkosivulta tai sovelluksesta
Pätevyydet-osiosta tai kurssin paperisesta suoritustodistuksesta) sekä jäsenyhdistyksen
suositus toimitetaan 10.3.2024 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen svklkoulutustoimikunta(at)gmail.com (muusta sovittava erikseen). Puollon
(esim. pöytäkirjanote) voi toimittaa myös puoltava yhdistys suoraan.
Tarvittaessa lisätiedot: svklkoulutustoimikunta(at)gmail.com

SVKL Koulutuskalenteri 2023

11.-12.3.2023 Vinttikoirakokeiden koetoimitsija II

SVKL järjestää vinttikoirakokeiden Koetoimitsija II -kurssin 11.-12.3.2023 n. klo 9-16.

Kurssi on aiemmasta poiketen kaksipäiväinen ja sisältää kilpailutietojärjestelmän koulutuksen.

Kurssin toteutus

Kurssi järjestetään etäkoulutuksena. Kurssin lopuksi järjestetään kirjallinen koe. Kurssimateriaali jaetaan osallistujille etukäteen. Perehdy etukäteen koesääntöihin liitteineen: https://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot

Varaa kurssille osallistumista varten rauhallinen tila ja kameralla ja mikrofonilla varustettu laitteisto (pakollinen kokeen valvontaa varten).

Osallistumismaksu: ei osallistumismaksua (etäkoulutus).

Osallistumisvaatimukset

Vinttikoirakokeiden tuntemus, täysi-ikäisyys, Suomen Kennelliiton jäsenyys, Suomen Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsenyys ja jäsenyhdistyksen suositus koulutukseen, hyväksytysti suoritettu Koetoimitsija I -kurssi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 26.2.2022 mennessä, ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella https://forms.gle/hqpq24CGKDCgfPRAA tai tarvittaessa sähköpostilla svklkoulutustoimikunta@gmail.com

Koetoimitsija I -kurssin suoritustodistus (kuva/pdf OmaKoirasta Pätevyydet-osiosta tai kurssin paperisesta suoritustodistuksesta) sekä jäsenyhdistyksen suositus toimitetaan 5.3. mennessä sähköpostilla osoitteeseen svklkoulutustoimikunta@gmail.com tai postitse (sovittava erikseen). Puollon (esim. pöytäkirjanote) voi toimittaa myös puoltava yhdistys suoraan.

Tarvittaessa lisätiedot: svklkoulutustoimikunta@gmail.com

 

1.4.2023 Ratakokeiden palkintotuomarikurssi

SVKL järjestää vinttikoirien ratakokeiden palkintotuomarikurssin 1.4.2023 n. klo 9-18.

Kurssin toteutus

Kurssi järjestetään etäkoulutuksena. Kurssin lopuksi järjestetään kirjallinen koe. Kurssimateriaali jaetaan osallistujille etukäteen. Perehdy etukäteen koesääntöihin liitteineen: https://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot

Varaa kurssille osallistumista varten rauhallinen tila ja kameralla ja mikrofonilla varustettu laitteisto (pakollinen kokeen valvontaa varten).

Osallistumismaksu: ei osallistumismaksua (etäkoulutus).

Osallistumisvaatimukset

Vinttikoirakokeiden koetoimitsijakortti, toimiminen vinttikoirakokeiden järjestelytehtävissä, Suomen Kennelliiton jäsenyys, Suomen Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsenyys ja jäsenyhdistyksen suositus koulutukseen

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 19.3.2022 mennessä, ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella https://forms.gle/R7eWX7Zi5VczZDi66 tai tarvittaessa sähköpostilla  svklkoulutustoimikunta@gmail.com

Jäsenyhdistyksen puolto toimitetaan 26.3. mennessä sähköpostilla osoitteeseen svklkoulutustoimikunta@gmail.com tai postitse (sovittava erikseen). Puollon (esim. pöytäkirjanote) voi toimittaa myös puoltava yhdistys suoraan.

Tarvittaessa lisätiedot: svklkoulutustoimikunta@gmail.com

Jäsenyhdistysten yhteiskäyttöön hankittu defibrillaattori

Suomen vinttikoiraliitto on halunnut parantaa mahdollisuuksia ensiavun saantiin koepaikoilla, harjoituksissa ja muissa tapahtumissa hankkimalla puoliautomaattisen defibrillaattorin jäsenyhdistysten käyttöön. Defibrillaattori on jo ollut muutamalla kisapaikalla, jonne esimerkiksi ambulanssin tulo kestäisi kauan. Defibrillaattorin lainaaminen tapahtumiin, harjoituksiin ja kokeisiin on täysin ilmaista ja sen toimittaminen paikalle sovitaan laitetta varattaessa. Yhteyttä voit ottaa koordinaattoreihin M-A Argillander ja 050 5446277 Joni Vehkasalo 040 1774377.

”Defibrillaattori, defi eli sydäniskuri on laite, jolla sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt haitallinen rytmihäiriö antamalla elvytettävälle hoitava tasavirtasähköisku. Laite tunnistaa luotettavasti tällaisen rytmihäiriön ja neuvoo laitteen käyttäjää toimimaan oikein ja turvallisesti.” (lähde Sydän.fi)

Vinttikoiraharrastajille

Kevät on jo niin pitkällä, että varsinainen koekausi alkaa tällä viikolla ja näyttelyharrastajillakin on näyttelyitä taas joka viikonloppu. On mukavaa päästä toden teolla harrastuskauteen. Nyt on hyvä aika pysähtyä hetkeksi miettimään kesäkauden toiveita ja tavoitteita.

Meillä on edessä tärkeä harrastuskausi. Heti toukokuussa järjestetään Kalajoella kaikkien aikojen ensimmäiset maastojuoksun maailmanmestaruuskisat ja muutenkin näyttäisi siltä, että parin vuoden tauon jälkeen kalenteri on taas täynnä koiraharrastuksia.

Jonkun tavoite on ehkä maailmanmestaruuspokaali, toisen hyväksytty koetulos ja kolmas haaveilee muutamasta uudesta valiotittelistä koiran nimen eteen. Vinttikoiraharrastus on monelle tavoitteellista. Samalla tulisi kuitenkin muistaa että sen lisäksi kaikki koiraharrastus on hyvin sosiaalista toimintaa ja yhteisöllisyys on hyvin merkityksellinen osa harrastusta. Kokeissa, treeneissä ja näyttelyissä vietetään paljon aikaa muiden harrastajien kanssa. Lisäksi hyvin tärkeänä tekijänä on luonnollisest rakkaus vinttikoiriin ja rakkaus niihin tärkeimpiin, eli omiin lemmikkeihin.

Koiraharrastuksessa koirayhteisö puuttuu yleensä todella nopeasti ja napakasti asiaan, jos koiria kohdellaan huonosti, ja näin tulee ollakin. Meilläkin on Vinttikoiraliitossa selkeät käytännöt tällaisten tapausten varalta.  Olisi kuitenkin todella tärkeää että koirayhteisö puuttuisi yhtä napakasti, jos jotain harrastajaa kohdellaan huonosti.

Vinttikoiraliiton hallitus on hyvin huolissaan tietoonsa tulleista kiusaamistapauksista. Yksikin tapaus on liikaa. Jokaisen tulee saada viettää vapaa-aikaansa ja osallistua harrastuksiin pelkäämättä joutuvansa kiusatuksi. Vinttikoiraharrastuksen osalta tämä koskee yhtälailla kokeita, näyttelyitä, harjoituksia ja kaikkea vapaamuotoisempaa toimintaa kuin somekirjoitteluakin. Tässä meillä kaikilla on yhteinen vastuu luoda hyvä pohja harrastukselle, sekä puuttua asioihin silloin kun kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä havaitaan.

Vinttikoiraliiton hallitus on perustanut eettisen työryhmän miettimään toimia liiton eettisen toiminnan kehittämiseksi ja liiton eettistä toimintaa tullaan jo tämän kauden aikana tekemään näkyvämmäksi ja avoimemmaksi.

Harrastusilmapiiriä ei kuitenkaan luoda säännöillä ja rangaistuksilla. Se luodaan sillä, että jokainen meistä pitää siitä huolen, että kaikilla on kivaa yhteisen harrastuksen parissa. Otetaan uudet harrastajat mukaan ystävällisesti eikä vihoitella pahimmallekaan kilpakumppanille. Tervehditään, onnitellaan, otetaan mukaan.

Vinttikoiraliiton hallitus myös peräänkuuluttaa koko jäsenistön kansalaisrohkeutta puuttua asioihin, jos huomaa jotakuta kohdeltavan epäasiallisesti. Aina ei ehkä ole viisainta mennä itse väliin, mutta asiasta tulee ilmoittaa välittömästi esim. järjestysmiehelle tai tilaisuuden järjestäjän edustajalle. Otetaan kunnia-asiaksi, että Vinttikoiraliiton alaisissa tapahtumissa on kaiken epäasiallisen käytöksen osalta nollatoleranssi.

 

Suomen Vinttikoiraliiton hallitus toivottaa kaikille oikein mukavaa ja antoisaa harrastuskautta!

Koulutusterveisiä!

Koulutustoimikunta järjestää myös kevään loput koulutukset etäkoulutuksena.

9.4.2022 KOETOIMITSIJA II

Vinttikoirakokeiden koetoimitsija II-kurssi etäkoulutuksena:
– Koetoimitsija II -kurssi 9.4.2022 (klo 9 – n. klo 17)
– Kilpailutietojärjestelmän käyttökoulutusta uusille koetoimitsijoille 10.4.2022 klo 10 – n. klo 14

9.4. kurssin lopuksi järjestetään kirjallinen koe (varaathan koulutukseen tätä varten rauhallisen paikan ja laitteiston, jossa on kamera ja mikrofoni).

Osallistumisvaatimukset:
Vinttikoirakokeiden tuntemus, täysi-ikäisyys, Suomen Kennelliiton jäsenyys, Suomen Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsenyys ja jäsenyhdistyksen suositus koulutukseen, hyväksytysti suoritettu Koetoimitsija I -kurssi

Ilmoittautuminen:
26.3.2022 mennessä ensisijaisesti ilmoittautumislomakkeella (Google Sheets) https://forms.gle/fojQs2rpou3ZTGUH7 tai sähköpostilla svklkoulutustoimikunta@gmail.com (myös jälki-ilmoittautumiset 26.3. jälkeen).

Jäsenyhdistyksen puolto toimitetaan sähköpostilla svklkoulutustoimikunta@gmail.com tai postitse SVKL koulutustoimikunta c/o Laura Niva, Katajatie 34, 90820 Kello

Osallistumismaksu: ei osallistumismaksua.

 

10.4.2022 AJUETUOMARIKOULUTUS

Kurssi järjestetään etäkoulutuksena.

Osallistumisvaatimukset:
Ajuekokeen palkintotuomarikokelaaksi voidaan nimetä maastokokeen (VIC) palkintotuomari, joka on toiminut vähintään kaksi (2) vuotta kyseisen koemuodon palkintotuomarina ja joka on osallistunut ajuekokeen teoriakurssille.

Ilmoittautuminen:
27.3.2022 mennessä ensisijaisesti ilmoittautumislomakkeella (Google Sheets) https://forms.gle/4RFm44vDEWbKZPXWA tai sähköpostilla svklkoulutustoimikunta@gmail.com

Osallistumismaksu: Ei osallistumismaksua (etäkoulutus)

Suomen Vinttikoiraliiton pääerikoisnäyttely

Tervetuloa Tuomarinkartanoon Kartano Weekend -näyttelyyn 9.7.2022

Suomen Vinttikoiraliiton pääerikoisnäyttely

Näyttelyssä arvostellaan FCI 10 vinttikoirat ja FCI 5.7 alkukantaiset metsästyskoirat sekä basenji ja faaraokoira.
Näyttelyssä arvostellaan myös pennut (5 kk- alle 7 kk ja 7 kk – alle 9 kk), sekä jälkeläisluokka

Näyttelypaikkana toimii Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus.
Osoite: Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Järjestäjä: Helsingin Vinttikoirakerho ry.

Näyttelyn nettisivut: https://www.showlink.fi/shows/kartanoweekend2022/

Helsinki, Kartano Weekend 2022

BIS koiran kuva : Mikko Marttinen / Kuvauksellista

KV-säännöistä kerättyä kilpailuttajille 3/2022

Lataa tiedote pdf tiedostona tästä

 • Isoin muutos koskien kaikkia rotuja on se, että jatkossa kansainvälisissä kokeissa molemmissa koelajeissa koirat jaetaan kahteen luokkaan CACIL ja CSS luokkaan.
 • CACIL luokkaan päästäkseen (FCI ryhmän 10) koiran tulee täyttää näyttelytulos vaatimukset (kts. alla) CSS luokkaan ei vaadita näyttelytulosta.
 • FCI ryhmän 5 rodut, joilla on oikeus osallistua KV-kokeisiin (etnankoira, faaraokoira, ibizanpodenco ja kanarianpodenco), juoksevat aina CSS luokassa (ei näyttelytulosvaatimusta).
 • Omistajan tulee erikseen anoa koiralle CACIL tai CSS lisenssiä, ohjeet anomiseen löytyy Vinttikoiraliiton nettisivuilta. Koirat voivat osallistua vain lisenssinsä mukaiseen koeluokkaan.
 • CACIL lisenssiä ei voi vaihtaa takaisin CSS lisenssiin. Lisenssi on aina sama molemmissa koelajeissa.
 • Kilpailuun tulee kumpaankin (CACIL ja CSS) luokkaan osallistua vähintään 6 koiraa jotta luokat juoksevat erikseen. Mikäli molemmissa tai jommassakummassa luokassa on alle 6 koiraa, luokat yhdistetään.
 • Mitattavien rotujen kokorajat ovat poistuneet kansainvälisistä kokeista. Italianvinttikoiria ja whippettejä käsitellään omina rotuinaan ilman kokorajoja.
 • CACIL voidaan jakaa vain CACIL luokan koiralle, ja se voidaan jakaa kun rotuun osallistuu vähintään kuusi koiraa ja CACIL luokan koira täyttää muut tulosvaatimukset.
 • CACIL luokan koiran omistajan tulee ilmoittautuessaan kilpailuun ilmoittaa haluaako vastaanottaa koiralle CACILin vai ei.
 • FCI:n arvokilpailuissa CACIL ja CSS luokka juoksevat aina erikseen omina kilpailuinaan (luokkia ei yhdistetä) ja kummassakin luokassa jaetaan tittelit.
 • Ratajuoksukilpailuissa koirat juoksevat alkuerän ja kaikki alkuerän hyväksytysti juosseet koirat pääsevät finaaliin. Finaalien nopein koira rodussa/luokassa on voittaja.
 • Kansainvälisissä ratajuoksukilpailuissa ei mitattavien rotujen (italianvinttikoira ja whippet) koirille kirjata rataennätyksiä.

CACIL lisenssi näyttelytulosvaatimukset

 • 12kk iästä eteenpäin yksi vähintään EH kansallisesta tai kansainvälisestä näyttelystä (mistä
  tahansa luokasta)
 • lisäksi yksi vähintään EH kansainvälisestä CACIB näyttelystä aikuisten luokasta (NUO, AVO,
  KÄY, VAL)
 • näiden kahden näyttelytuloksen tulee olla kahdelta eri maasta olevalta tuomarilta

Siirtymäkausi 2022

 • Mikäli koiralla ei ole vaadittuja kahta näyttelytulosta CACIL luokan lisenssiä varten on
  31.12.2022 asti ns. siirtymäkausi ja koira voi osallistua CACIL luokkaan CSS luokan
  lisenssillä, mikäli sillä on vähintään näyttelytulos EH kansainvälisestä CACIB näyttelystä
  NUO-, AVO-, KÄY-, VAL-luokasta. Näyttelytulos tulee toimittaa ilmoittautumisen mukana
  jokaiseen kilpailuun.

Suomen joukkueen ilmoittautumistiedot Vinttikoirien maastojuoksun maailmanmestaruuskilpailuihin Kalajoelle 26.-29.5.2022, päivitetty 23.1.2022

Tässä kauan odotetut Suomen joukkueen ilmoittautumistiedot.

Kilpailun virallinen kutsun on nyt julkaistu (kts. kilpailukutsu alla). Kutsusta selviää tarkemmat tiedot päivien rotujaoista ja mm. majoitus tiedoista.

Huomioikaa myös, että uusien FCI:n kansainvälisten vinttikoirakokeiden sääntöjen §1.4 mukaan koiralla tulee olla joko CSS luokan kilpailukirja tai CACIL luokan kilpailukirja (KV-lisenssi).

Kilpailukirjaan tulee olla merkitty, kumpaan luokkaan (CSS tai CACIL) koiralla on osallistumisoikeus. Luokkamerkintä tulee olla anottuna Vinttikoiraliitosta ja merkittynä kilpailukirjaan viimeistään ilmoittautuessa. Ohjeet KV-lisenssin anomiseen

 

Päivitetty koulutuskalenteri 2022 – sisältää ilmoittautumisohjeita

Vuodenvaihteessa julkaistua koulutuskalenteria on päivitetty koronavirusepidemiaan liittyvien rajoitusten ja suositusten vuoksi. Alkukevään koulutukset pidetään etäkoulutuksina. Loppukevään koulutusten osalta järjestämistapa julkaistaan lähempänä kurssin ajankohtaa.

Ratatuomarikurssi siirtyy pidettäväksi etäkoulutuksena samana viikonloppuna maastotuomarikurssin kanssa (molempiin osallistuminen on mahdollista).

Tutustu myös: SVKL:n koesäännöt, liite 1 (Koulutus ja pätevöinti)

ILMOITTAUTUMISOHJEET

26.-27.2.2022 PALKINTOTUOMARIKURSSIT – RATA- JA MAASTOTUOMARIKURSSIT

Kurssit järjestetään etäkoulutuksena saman viikonlopun aikana. Koulutukseen kuuluu rata- ja maastotuomarikursseille yhteinen yleisosio (myös ajuetuomarikoulutuksesta kiinnostuneet maastotuomarit voivat osallistua yleisosioon) sekä koekohtaiset osiot. Tarkempi kurssin aikataulu ilmoitetaan osallistujille lähempänä kurssin ajankohtaa.

Osallistumisvaatimukset:

koetoimitsijakortti, toimiminen vinttikoirakokeiden järjestelytehtävissä, Suomen Kennelliiton jäsenyys, Suomen Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsenyys ja jäsenyhdistyksen suositus koulutukseen

Ilmoittautuminen:

13.2.2022 mennessä ensisijaisesti ilmoittautumislomakkeella (Google Sheets) https://forms.gle/YDFyzw3tzRVnpShH8 tai sähköpostilla svklkoulutustoimikunta@gmail.com

Jäsenyhdistyksen puolto toimitetaan sähköpostilla svklkoulutustoimikunta@gmail.com tai postitse SVKL koulutustoimikunta c/o Laura Niva, Katajatie 34, 90820 Kello

Osallistumismaksu: Ei osallistumismaksua (etäkoulutus)

9.4.2022 KOETOIMITSIJA II

Kurssin toteutustapa julkaistaan lähempänä ajankohtaa (etä- vai lähikoulutus).

Osallistumisvaatimukset:

vinttikoirakokeiden tuntemus, täysi-ikäisyys, Suomen Kennelliiton jäsenyys, Suomen Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsenyys ja jäsenyhdistyksen suositus koulutukseen, hyväksytysti suoritettu Koetoimitsija I -kurssi

Ilmoittautuminen:

26.3.2022 mennessä ensisijaisesti ilmoittautumislomakkeella (Google Sheets) https://forms.gle/fojQs2rpou3ZTGUH7 tai sähköpostilla svklkoulutustoimikunta@gmail.com

Jäsenyhdistyksen puolto toimitetaan sähköpostilla svklkoulutustoimikunta@gmail.com tai postitse SVKL koulutustoimikunta c/o Laura Niva, Katajatie 34, 90820 Kello

Osallistumismaksu: Maksutiedot ilmoitetaan lähempänä, kun toteutustapa varmistuu (35e, jos lähikoulutus).

10.4.2022 AJUETUOMARIKOULUTUS

Kurssin toteutustapa julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

Kurssista kiinnostuneet maastotuomarit voivat halutessaan ilmoittautua mukaan myös palkintotuomarikurssin yleiseen osioon 26.2.2022 (ks. kurssin ilmoitus)

Osallistumisvaatimukset:

Ajuekokeen palkintotuomarikokelaaksi voidaan nimetä maastokokeen (VIC) palkintotuomari, joka on toiminut vähintään kaksi (2) vuotta kyseisen koemuodon palkintotuomarina ja joka on osallistunut ajuekokeen teoriakurssille.

Ilmoittautuminen:

27.3.2022 mennessä ensisijaisesti ilmoittautumislomakkeella (Google Sheets) https://forms.gle/4RFm44vDEWbKZPXWA tai sähköpostilla svklkoulutustoimikunta@gmail.com

Osallistumismaksu: Maksutiedot ilmoitetaan lähempänä, kun toteutustapa varmistuu (35e, jos lähikoulutus).