Liittyminen jäseneksi

Liittyminen Suomen Vinttikoiraliittoon tapahtuu liittymällä jonkin jäsenkerhomme jäseneksi. Kaikki Suomen Vinttikoiraliiton jäsenkerhojen jäsenet ovat automaattisesti myös Suomen Vinttikoiraliiton jäseniä. Suomen Vinttikoiraliitolla ei ole lainkaan henkilöjäseniä, vaan ainoastaan jäsenkerhoja, joita voivat olla yleiskerhot, rotuyhdistykset, rotua harrastavat yhdistykset ja rotujärjestöt.

Jäsenyhdistykset-sivulta voit katsoa lähinnä olevan kerhon yhteystiedot tai omaa rotuasi harrastavan yhdistyksen tiedot. Tai voit tietysti valita mieltymyksesi mukaan jonkin muunkin kerhon!

Jäsenetuna saat oikeuden kilpailla koirasi kanssa Suomen Vinttikoiraliiton alaisissa vinttikoirakokeissa, osallistua Suomen Vinttikoiraliiton järjestämiin koulutus- ja harrastustapahtumiin tms. Rotuyhdistyksille ja rotua harrastaville yhdistyksille Suomen Vinttikoiraliitto toimii rotujärjestönä, joka hoitaa yhteydenpidon Suomen Kennelliittoon, tarjoaa jalostusneuvontaa ja neuvoja pentueen tai tuontikoiran rekisteröinnissä sekä antaa puoltolausuntoja erilaisiin hakemuksiin esimerkiksi kennelnimeä haettaessa.

Mikäli joku asia jäi vielä askarruttamaan, älä epäröi ottaa yhteyttä, koskipa asiasi sitten rotujärjestötoimintaa tai yleensä vinttikoiria. Tervetuloa mukavan ja antoisan harrastuksen pariin!

 

Avustukset jäsenyhdistyksille

Vinttikoiraliiton jäsenyhdistykset voivat anoa Vinttikoiraliitolta avustusta yhdistyksen toimintaan tai erilaisiin hankkeisiin. Avustusanomuksen tulee sisältää kuvaus avustuksen käyttökohteesta sekä budjetti hankkeen toteuttamiseksi. Anottava summa voi olla maksimissaan 2 000 euroa. Anomus toimitetaan Vinttikoiraliiton sihteerille ja se käsitellään hallituksen kokouksessa. Myönnetyt anomukset maksetaan pääsääntöisesti takautuvasti toteutuneista kuluista kuitteja vastaan ellei hankekohtaisesti muuta päätetä. Kuitit toimitetaan Vinttikoiraliiton rahastonhoitajalle 30.11. mennessä.