Vinttikoiraliiton puollon hakeminen kennelnimihakemukselle

Hakijan tulee lähettää Vinttikoiraliiton sihteerille kopiot seuraavista dokumenteistä:

  • vapaamuotoinen anomus puoltolausunnon hakemisesta
  • allekirjoitettu kasvattajasitoumus
  • rotuyhdistyksen puoltolausunto
  • todistus suoritetusta kasvattajan peruskurssista

Sihteeri laittaa asian seuraavan hallituskokokouksen esityslistalle. Kun hallitus on käsitellyt anomuksen, sihteeri kirjoittaa puoltolausunnon ja lähettää sen postissa hakijalle. Hakijan tulee toimittaa paperit Kennelliittoon.