Vinttikoirakokeiden säännöt

Kansallisissa kokeissa noudatetaan Suomen Vinttikoiraliitto ry:n koesääntöjä.
Lisäksi kansallisissa kokeissa ja tuomaritoiminnassa noudatetaan SVKL:n koelajikohtaisia ohjeita sekä sääntöliitteissä mainittuja ohjeita. Näissä lisäohjeissa ja liitteissä on myös kilpailuttajia koskevia ohjeita.

Kansainvälisissä kokeissa noudatetaan FCI:n kansainvälisiä koesääntöjä.

Ilmoittamalla koirasi kokeeseen tai lupautumalla kokeen toimihenkilöksi sitoudut noudattamaan näitä koesääntöjä.

SVKL:n koesäännöt (voimaan 1.3.2020)

Koesäännöt

Yleinen järjestämisohje
Ajuekokeen järjestämisohje
Maastokokeen järjestämisohje
Näöllään ajavien koirien maastokokeen järjestämisohje
Ratakokeen järjestämisohje

Maastokokeen rotukohtaiset arvosteluohjeet

SVKL:n koesääntöjen liitteet (voimaan 1.3.2020)

Liite 1: Koulutus ja pätevöinti (voimassa 1.4.2022 alkaen)
Liite 2: Eläinlääkärin tehtävät
Liite 3: Mittausohje
Liite 4: Arvokilpailut (HUOM! painettu liitevihko ei ole ajantasainen)
Liite 5: Rotumäärittely (voimassa 1.1.2022 alkaen)
Liite 6: Kilpailukirjat (voimassa 1.1.2023 alkaen)
Liite 7: Kilpailuvarustus
Liite 8: Käyttövalioajat
Liite 9: Luokittelu ratakokeissa (voimassa 1.1.2023 alkaen)
Liite 10: Widerkoe
Liite 11: Ajanotto (voimassa 1.4.2022 alkaen)
Liite 12: Suomi Cup
Liite 13: Suomenmestaruuskokeen järjestämisohje
Liite 14: Turvallisuus ja pelastus (HUOM! painettu liitevihko ei ole ajantasainen)
Liite 15: Koetoiminnan koulutusorganisaatio (voimassa 1.3.2023 alkaen)

Koesääntöpaketin tilaaminen:

Vinttikoirakokeiden koesäännöt ja -liitteet on mahdollista tilata painettuna vihkosena. Koesääntöpaketti tilataan maksamalla 5 euroa Suomen Vinttikoiraliiton tilille OKOYFIHH FI61 5068 0620 1299 89. Tilaaja merkitsee viestikenttään sanan “Koesääntöpaketti″ sekä oman nimensä ja osoitteensa.

Suomen Vinttikoiraliiton kokeita koskevat erilliset päätökset

Kauko-ohjattavan kopterikameran (drone) käyttö vinttikoirakokeissa

SVKL:n hallitus on kokouksessaan 2/2017 päättänyt, että kauko-ohjattavien kopterikameroiden (drone, kauko-ohjattu ilma-alus ja lennokki) käyttö vinttikoirakokeiden (kaikki koelajit) koealueilla, niiden yläpuolella sekä välittömässä läheisyydessä on kielletty seuraavin perustein:
  • koiran suoritus mahdollisesti häiriintyy
  • toimintaepävarmuus ja tapaturmariski lisääntyy
  • vastuukysymykset jos jotain sattuu

Lisäksi näitä koskevat mm. Trafin Ilmailumääräys (kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen) ja muut sääntelyt (yksityisyyden suoja, kotirauha, tietosuoja, jne.). Häiriötekijät tulee olla minimissään, jotta koirat voivat tasaveroisesti suorittaa oman koesuorituksensa.

(ote pöytäkirjasta 2/2017)

Kennelliiton ohjeet

Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet

Kansainväliset säännöt

FCI:n kansainvälisten vinttikoirakokeiden 1.1.2023 voimaan astuvat säännöt (päivitetty 29.12.2022):
FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events, voimassa 1.1.2023 alkaen

Suojatut manttelien värit

Suojatut palkintomanttelit