Suomen Vinttikoiraliitto ry

Suomen Vinttikoiraliitto ry (SVKL) toimii vinttikoirien jalostus-, kasvatus- ja kilpailutoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä sekä muutamien liiton edustamien rotujen rotujärjestönä. Suomen Vinttikoiraliitto ry  on ollut perustamisestaan lähtien Suomen Kennelliitto ry:n jäsen.

Toiminta-ajatus

Keskusjärjestön toiminta-ajatusta Vinttikoiraliitto toteuttaa ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa. Vinttikoiraliitto edustaa jäseniään Suomen Kennelliitto ry:ssä, pitää yhteyttä muihin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä viranomaisiin, myöntää ja valvoo rata-, ajue- ja maastojuoksukilpailuja, opastaa ja neuvoo jalostusasioissa, kasvatus- ja kilpailutoiminnassa. Lisäksi Vinttikoiraliitto tekee vinttikoiratoimintaa edistäviä aloitteita ja ehdotuksia sekä levittää vinttikoiratietoutta mm. harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Vinttikoiraliitto järjestää rotujärjestötehtäviensä mukaisesti vinttikoirien ulkomuototuomareille koulutusta sekä järjestää, ohjaa ja valvoo juoksukilpailujen toimitsija-, koepalkintotuomari- ja ylituomarikursseja sekä myöntää toimitsija- ja tuomarioikeudet. Vinttikoiraliitto vastaa Suomen Kennelliiton alaisesta vinttikoirien koetoiminnasta.

Vinttikoirarodut

Suomen Vinttikoiraliitto ry:hyn kuuluvat vinttikoiraryhmän numero 10 vinttikoirat: afgaaninvinttikoira, azawakh, englanninvinttikoira, espanjanvinttikoira, italianvinttikoira, irlanninsusikoira, puolanvinttikoira, saluki, skotlanninhirvikoira, sloughi, unkarinvinttikoira, venäjänvinttikoira ja whippet. Ryhmästä 5 (pystykorvat ja alkukantaiset tyypit) Vinttikoiraliitto edustaa muutamia alkukantaisia rotuja:  basenji, cirneco dell’etna, faaraokoira, ibizanpodencot ja portugalinpodengot. Osa näistä alkukantaisista pystykorvaroduista kuului aikaisemmin vinttikoiraryhmään.

Vinttikoirat

Vinttikoirat ovat vanhimpia tunnettuja koirarotuja. Tärkeimmiltä ominaisuuksiltaan ne ovat säilyneet muttumattomina lähes viiden vuosituhannen ajan. Ensimmäiset vinttikoirat saapuivat Länsi-Eurooppaan ristiretkeläisten mukana, mutta vasta 1900-luvun alussa vinttikoirat saavuttivat pysyvän jalansijan Euroopan koirarotujen joukossa.

Vinttikoirat ovat luonteeltaan lempeitä, ne käyttäytyvät hyvin, ovat hiljaisia eivätkä menetä malttiaan kiperimmissäkään tilanteissa. Vinttikoirat ovat linjakkaita, pitkäraajaisia, kevyitä ja niiden rakenteestakin jo näkee, että ne ovat luotuja juoksemaan.

Kaikissa vinttikoirissa ilmenee tiettyä aristokraattisuutta ja etäisyyttä ihmisiin. Tuntuu usein siltä kuin ne tuijottaisivat etäiseen horisonttiin odottaen saaliin ilmestyvän näköpiiriin.

Vinttikoirat sekä osa alkukantaisten pystykorvien ryhmään kuuluvista roduista metsästävät pääasiassa näkönsä avulla. Loistava näkökyky yhdistyneenä nopeuteen ja sulavaan liikkumiseen tekee niistä ihailtavan taitavia metsästäjiä. Vinttikoiran kanssa voi harrastaa muun muassa näyttelyitä, rata-, maasto- ja ajuekilpailuja.