Tiedotteet

Suomen Vinttikoiraliitto ry:n julkaisemat ohjeet ja tiedotteet löytyvät jatkossa myös näiltä Tiedotteet-sivuilta.

Jäsenyhdistykset-välilehdellä julkaistaan erityisesti jäsenyhdistyksille suunnattuja ohjeita ja tiedotteita.

Toimihenkilöt-välilehdelle kootaan yleisiä koetoimitsijoita, palkintotuomareita sekä muita Vinttikoiraliiton ja kokeiden toimihenkilöitä koskevia ajankohtaisia ohjeita.

Kilpailuttajat-välilehden tiedotteet on tarkoitettu rata-, maasto- ja ajuekokeiden harrastajille. Nämä tiedotteet ja ohjeet eivät kuitenkaan korvaa SVKL:n koesääntöjä, jotka jokaisen kilpailuttajan on syytä lukea läpi ainakin kerran.