Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018 olemme tarkistaneet tietosuojakäytäntöjämme rekisteriemme osalta. Alla uudistettu tietosuojaseloste kilpailutietojärjestelmän henkilärekistereistä.

Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on kerätty sekä oikeus myös vaatia tietojen korjaamista niiden ollessa virheelliset tai puutteelliset. Alla lomakkeet joilla tarkistus- / korjauspyynnön voi tehdä.

Kilpailutietojärjestelmän rekisterien yhteyshenkilö: Nina Vuorio, tietosuoja.svkl@gmail.com