Päivitetty ilmoittautumisohje, ilmoittautumiskaavake ja kilpailukutsu 17.1.2023

CSS Maailmanvoittaja kilpailut järjestetään 29.6.-30.6.2023 ja FCI:n Maailmanmestaruuskilpailut järjestetään 1.-2.7.2023 Etelä-Ruotsissa Kristianstadissa. Virallinen kilpailukutsu on nyt julkaistu. Lisäksi haluamme kertoa taustaa FCI:n arvokilpailujen myöntämiseen ja joukkueen valintaperusteisiin sekä titteleihin liittyen.

Ilmoittautumistiedot FCI:n maastojuoksun Maailmanmestaruuskilpailuun ja CSS Maailmanvoittaja kilpailuun 29.6.-2.7.2023 Kristianstad, Ruotsi

CSS Maailmanvoittaja kilpailut 29.-30.6.2023
FCI:n Maailmanmestaruuskilpailut 1.-2.7.2023

Yleistä FCI:n arvokilpailuista

 • kilpailu myönnetään järjestävälle maalle noin kaksi vuotta ennen kilpailun ajankohtaa, poikkeustilanteissa järjestyslupa voidaan myöntää joskus hyvin lyhyelläkin aikataululla
 • järjestäjän hyväksyy FCI:n alainen Vinttikoirakomissio (CSS = FCI Comission for Sighthound Sport ) joka esittää kilpailun järjestäjää/ajankohtaa FCI:n hyväksyttäväksi, hyväksynnän jälkeen paikka/ajankohta ja maa näkyy kansainvälisessä koekalenterissa joka julkaistaan FCI:n nettisivuilla.
 • FCI:n Maailmanmestaruuskilpailut ja CSS Maailmanvoittaja kilpailut järjestetään aina yhdessä. Kilpailupäivät jakautuvat omiksi päivikseen niin, että aina ensimmäisinä päivinä järjestetään CSS Maailmanvoittaja kilpailut ja seuraavina päivinä FCI:n Maailmanmestaruuskilpailut. HUOM! Eri kilpailujen rotuja ei voida yhdistää omaksi yhdistetyksi luokakseen arvokilpailuissa.
 • jokaiselle arvokilpailulle CSS nimeää valvovan CSS delegaatin, joka mm. hyväksyy virallisen kutsun, koepaikan ym. järjestelyihin liittyvät asiat
 • järjestävä organisaatio laatii kilpailukutsun ja hyväksyttää sen kilpailun nimetyllä CSS delegaatilla
 • CSS hyväksynnän jälkeen kutsu lähetetään FCI:n hyväksyttäväksi, hyväksynnän jälkeen FCI lähettää virallisen kutsun eri maiden kennelliitoille, sekä eri maiden kennelliittojen nimeämille CSS delegaateille
 • jokaisen maan nimetty CSS delegaatti lähettää kutsun edelleen oman maansa vinttikoirajärjestölle tai muulle taholle, joka vastaa joukkueen kokoamisesta, vasta tämän jälkeen esim. SVKL voi julkaista virallisen kutsun
 • huomioitavaa on, että tämä kaikki voi viedä paljon aikaa ja kilpailun virallisten tietojen saaminen tulee myös SVKL:lle toisinaan kovin myöhäisessä vaiheessa, SVKL pyrkii tiedottamaan kilpailuttajia aina mahdollisimman pian, kun se virallisesti on sallittua
 • Suomen edustusjoukkueen viimeisessä ilmoittautumispäivässä SVKL:lle on huomioitava, että tulosten tarkistamiseen ja joukkueeseen pääsyn määrittämiseen jää riittävä aika, kun joukkue on määritetty SVKL lähettää joukkueen Kennelliittoon tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi (joukkue edustaa Suomen Kennelliittoa) myös tämä prosessi vie oman aikansa, tämän jälkeen Suomen CSS delegaatti lähettää joukkueen järjestäjälle, tämä kaikki vie aikaa ja määrittää tapauskohtaisesti, milloin viimeistään vaaditut tulokset tulee olla hankittuna ja pystytäänkö esim. järjestämään anottujen kilpailujen yhteydessä karsintakilpailuja

Osallistumisoikeudesta ja valintakriteereistä

 • kansainväliset vinttikoirakokeiden säännöt määrittävät vähimmäistulosvaatimukset
  • Koira voi osallistua vain CACIL luokkaan eli FCI:n Maailmanmestaruuskilpailuun tai CSS luokkaan eli CSS Maailmanvoittaja kilpailuun. Kilpailukirjaan tulee olla merkitty, kumpaan luokkaan koiralla on osallistumisoikeus. (kts. tarkemmin ilmoittautumisohjeesta), FCI:n ryhmän 5 koirilla on osallistumisoikeus vain CSS luokkaan
  • koiran kaksi viimeisintä tulosta tulee olla hyväksyttyjä, eli kumpikaan niistä ei voi olla DISK (loukkaantuminen katsotaan hyväksytyksi tulokseksi), eli ilmoittautuessa koiralla tulee olla vähintään nämä kaksi määritettyä tulosta
  • DISK ilmoittautumisen ja arvokilpailun välissä estää osallistumisen
 • lisäksi SVKL määrittää erikseen lisätulosvaatimuksensa perustuen FCI:n arvokilpailusääntöjen pykälään 4.6.2 Racing and coursing result requirements, nämä tulosvaatimukset löytyvät arvokilpailuun ilmoittautumistiedoista

Valinta Suomen joukkueeseen

 • FCI:n Maailmanmestaruuskilpailuun ja CSS Maailmanvoittaja kilpailuun voidaan nimetä yhteensä kuusi urosta ja narttua / rotu, edellisen vuoden voittajat voivat puolustaa titteleitään rodun/sukupuolen enimmäismäärän lisäksi siinä kilpailussa (CSS tai CACIL) johon koiralla on osallistumisoikeus kulloinkin kyseessä olevana vuonna ja johon se on ilmoitettu
 • jokainen maa määrittää itse, miten koirat nimetään kuhunkin kilpailuun
 • SVKL:n päätöksellä FCI:n Maailmanmestaruuskilpailuun ja CSS Maailmanvoittaja kilpailuun nimetään tasapuolisesti kumpaankin kilpailuun kolme urosta ja narttua / rotu, sekä edellisen vuoden voittajat tämän lisäksi
 • tällä nimeämismenettelyllä SVKL haluaa osoittaa, että arvostaa kumpaakin kilpailua ja haluaa olla tasapuolinen kummassakin luokassa kilpailevia koiria kohtaan

Titteleistä

FCI:n Maailmanmestaruuskilpailut

 • ratajuoksu FCI World Champion Racing 20XX (WCR 2023)
 • maastojuoksu FCI World Champion Lure Coursing 20XX (WCC 2023)
 • titteli voidaan jakaa vain, mikäli rodun kilpailuluokkaan osallistuu vähintään kuusi koiraa, mikäli rotuun osallistuu vähintään kuusi urosta ja kuusi narttua, ja ne juoksevat oman kilpailunsa jaetaan titteli kummallekin sukupuolelle erikseen
 • nämä tittelit kirjataan koiralle virallisesti Suomen Kennelliiton koirarekisteriin
 • mikäli rotuun osallistuu alle kuusi koiraa mutta kuitenkin vähintään kaksi koiraa, ne voi kilpailla ja koirat saavat viralliset tulokset ilman titteliä

CSS Maailmanvoittaja kilpailut

 • ratajuoksu CSS World Racing Winner 20XX (CWRW 2023)
 • maastojuoksu CSS World Lure Coursing Winner 20XX (CWCW 2023)
 • titteli voidaan jakaa vain, mikäli rodun kilpailuluokkaan osallistuu vähintään kuusi koiraa, mikäli rotuun osallistuu vähintään kuusi urosta ja kuusi narttua, ja ne juoksevat oman kilpailunsa jaetaan titteli kummallekin sukupuolelle erikseen
 • nämä tittelit kirjataan koiralle virallisesti Suomen Kennelliiton koirarekisteriin
 • mikäli rotuun osallistuu alle kuusi koiraa mutta kuitenkin vähintään kaksi koiraa, ne voi kilpailla ja koirat saavat viralliset tulokset ilman titteliä
Ilmoittautumistiedot FCI:n maastojuoksun Maailmanmestaruuskilpailuun ja CSS Maailmanvoittaja kilpailuun 29.6.-2.7.2023 Kristianstad, Ruotsi