Kennelnimen hakeminen

Kennelnimen hakeminen on maksullista (katso hinnasto Kennelliiton nettisivulta). Hakija tekee sähköisen kennelnimihakemuksen Kennelliittoon Omakoira-palvelun kautta. Kennelliitto toimittaa tiedon Suomen Vinttikoiraliiton alaisen rodun hakemuksesta Suomen Vinttikoiraliitolle, joka käsittelee hakemuksen. Suomen Vinttikoiraliitto kirjaa puollon Omakoira-palvelussa. Halutessaan rotujärjestö voi antaa hakemuksesta perustellun kielteisen lausunnon. Tällöin hakijalle ilmoitetaan oikeudestaan antaa vastineensa Kennelliitolle, joka ratkaisee asian.

Jotta kennelnimi voidaan myöntää, täytyy hakijan täyttää seuraavat ehdot:

  • hakija on täyttänyt 18 vuotta
  • hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suomessa
  • hakija on sopiva kennelnimen haltijaksi
  • hakija on Kennelliiton jäsen ja jäsen sellaisessa Kennelliiton organisaation kuuluvassa yhdistyksessä, joka edustaa kasvatettavaksi aiottua rotua
  • hakija on hyväksytysti suorittanut kasvattajan peruskurssin viiden vuoden sisällä
  • hakijalla on voimassa oleva kasvattajasitoumus

Kennelliiton hyväksymiä kasvattajan peruskursseja järjestävät kennelpiirit. Tietoa tulevista kursseista on Kennelliiton tapahtumakalenterissa ja Koiramme-lehdissä. Kursseista voi tiedustella myös suoraan kennelpiirien aluekouluttajilta.