Koesääntöjen liitteessä 1 Vinttikoiraliiton toimihenkilöiden koulutus- ja pätevoimisohjeet kerrotaan tarkemmin koulutuksesta ja pätevöitymisestä.

Jäsenyhdistykset kouluttavat vinttikoirakokeisiin kilpailutoimitsijoita mm. vetolaitteenohjaajia, ajanottopääliköitä sekä lähettäjiä maasto- ja ajuekokeisiin. Näihin tehtäviin kouluttautuminen alkaa oman kerhon harjoituksissa. Tehtävää harjoitellaan kunnes sen hallitsee jonka jälkeen suoritetaan kokelastehtävä jonkun kokeen yhteydessä.

Koetoimitsijakoulutus on kaksiosainen. Ensimmäinen osa on kennelpiirin järjestämä koulutus jossa käydään läpi yleisiä kokeisiin liittyviä asioita. Toinen osa on Vinttikoiraliiton järjestämä koulutus jossa käydään läpi nimenomaan vinttikoirakokeisiin liittyviä asioita. Koetoimitsija koulutuksen pääsyvaatimuksia ovat Suomen Kennelliiton jäsennyys, Suomen Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsennyys ja jäsenkerhon suositus koulutukseen. Ennen koulutusta olisi suositeltavaa käydä jossain kokeessa tutustumassa toimistotehtäviin. Koulutuksen 2. osan päätteeksi järjestetään loppukoe jonka läpäistyään henkilö nimetään koetoimitsijakokelaaksi. Kokelaan tulee suorittaa koetoimitsijaharjoittelutehtävä hyväksytysti jotta valmistuu koetoimitsijaksi.

Palkintotuomarikoulutus koostuu kurssista jonka läpäistyään henkilö nimetään palkintotuomarikokelaaksi. Kokelaan on suoritettava hänelle määrätyt kokelastehtävät hyväksytysti kahden vuoden aikana. Palkintotuomarikurssin pääsyvaatimuksena on koetoimitsijan pätevyys, henkilön on pitänyt toimia kokeiden järjestelytehtävissä, Suomen Kennelliiton jäsennyys, Suomen Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsennyys sekä jäsenkerhon suositus koulutukseen. Ajuekokeen palkintotuomarikurssille voi hakea maastokokeen palkintotuomari joka on toiminut vähintään kaksi vuotta maastokokeen tuomarina.

Ylituomarien ennakkovalmennuskurssille Vinttikoiraliitto kutsuu ehdokkaat. Ehdokkaan on pitänyt toimia vähintään 5 vuotta palkintotuomarina sekä 5 kertaa kilpailunjohtajana. Ylituomariksi valmistutaan Vinttikoiraliiton ennakkovalmennuskurssin, Kennelliiton ylituomarikurssin sekä Vinttikoiraliiton koelajikohtaisen ylituomarikurssin kautta. Kurssin läpäisseet nimetään ylituomarikokeilaiksi joiden pitää vielä suorittaa kokelastehtävät jotta valmistuvat ylituomariksi.

Suomen Vinttikoiraliitto järjestää vuosittain vinttikoirakokeiden koetoimitsija sekä palkintotuomari (vuorovuosin eri koelajien) koulutuksia. Ylituomarikoulutusta järjestään tarpeen mukaan. Koulutuksista ilmoitetaan Ajankohtaisissa asioissa.

Mittamiesten koulutus tapahtuu myöskin jäsenyhdistysten toimesta. Kouluttajan voi toimia pätevöity mittamies. Suomen Vinttikoiraliitto on tehnyt koulutuksen pohjaksi koulutusmateriaalin joka on toimitettu kaikille mittamiehille (jos se on mennyt hukkaan sitä voi tiedustella kilpailuvaliokunnan sihteeriltä). Koulutuksesta tulisi ilmoittaa etukäteen kilpailuvaliokunnan sihteerille. Ilmoituksessa tulee kertoa koulutuksen ajankohta ja paikka, kouluttaja sekä koulutukseen osallistujat. Koulutuksen jälkeen kouluttaja toimittaa kilpailuvaliokunnan sihteerille loppuraportin koulutuksesta. Koulutuksen läpäisseiden tulee toimittaa allekirjoitettu pätevyysanomus niin ikään kilpailuvaliokunnan sihteerille.