Suomen Vinttikoiraliiton pääerikoisnäyttelyn anomisohje

Suomen Vinttikoiraliiton on nimettävä vuosittain pääerikoisnäyttelynsä. Jäsenyhdistykset voivat anoa liittohallitukselta pääerikoisnäyttelyn järjestämisoikeutta.

Erikoisnäyttelyanomus vuodelle 2025 tulee toimittaa 30.04.2023 mennessä SVKL:n sihteerille (sihteeri.svkl@gmail.com). Hyväksyttyään anomuksen liittohallitus tekee näyttelyanomuksen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa.

Liittohallitukselle osoitettuun pääerikoisnäyttelyanomukseen tulee sisältyä ainakin seuraavat tiedot:

  • Järjestävä(t) yhdistys/yhdistykset
  • Ajankohta ja varapäivä
  • Näyttelypaikka
  • Näyttelytoimikunnan puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tuomarisihteerin nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  • Lisäksi anomuksessa tulee ilmoittaa näyttelytoimikunnan sihteerin ja rahastonhoitajan SKL:n jäsennumerot.
  • Pääerikoisnäyttelyissä voidaan järjestää jälkeläisluokka, pikkupentuluokka sekä valita BIS- jälkeläisluokka ja BIS-pentu. Näistä sekä mahdollista muista epävirallisista kilpailuista on oltava maininta näyttelyanomuksessa.

Tutustuttehan ennen anomuksen lähettämistä huolella Kennelliiton näyttelysääntöjä täydentäviin ohjeisiin sekä näyttelyiden järjestämisohjeeseen, joissa määritellään mm. näyttelyiden järjestämisoikeus ja hakumenettely.

Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet sekä näyttelyiden järjestämisohjeet