20.-21.1.2024 SVKL:N TOIMIHENKILÖPÄIVÄT
Paikan päällä ja etäyhteydellä
Tarkempi kutsu lähetetään myöhemmin kaikille pätevöidyille vinttikoirakokeiden toimihenkilöille.

17.-18.2.2024 PALKINTOTUOMARIKURSSI, MAASTO- JA AJUEKOKEET
SVKL järjestää vinttikoirien maasto- ja ajuekokeiden palkintotuomarikurssin 17.-18.2.2024.

KURSSIN TOTEUTUS
Kurssi järjestetään lähikoulutuksena Tampereen alueella (tarkentuu lähempänä). Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä, jonka ohjeet toimitetaan ilmoittautumisten päätyttyä. Kurssin lopuksi järjestetään kirjallinen koe. Kurssimateriaali jaetaan osallistujille etukäteen.  Perehdy etukäteen koesääntöihin liitteineen: https://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot

Osallistumismaksu: 40 € / henkilö (lähikoulutus) – maksutiedot toimitetaan
ilmoittautumisten päättyessä

OSALLISTUMISVAATIMUKSET
Maastokokeen palkintotuomarikurssi:
Vinttikoirakokeiden koetoimitsijakortti, toimiminen vinttikoirakokeiden järjestelytehtävissä,
Suomen Kennelliiton jäsenyys, Suomen Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsenyys ja
jäsenyhdistyksen suositus koulutukseen.

Ajuekokeen palkintotuomarikurssi:
Ajuekokeen palkintotuomarikokelaaksi voidaan nimetä maastokokeen (VIC)
palkintotuomari, joka on toiminut vähintään kaksi vuotta kyseisen koemuodon palkintotuomarina ja joka on osallistunut ajuekokeen teoriakurssille.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen koulutukseen 28.1.2024 mennessä, ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella

https://forms.gle/CSmXx4vysgd7qQGR7
tai tarvittaessa sähköpostilla svklkoulutustoimikunta(at)gmail.com, muusta sovittava erikseen).
Puollon (esim. pöytäkirjanote) voi toimittaa myös puoltava yhdistys suoraan.
Tarvittaessa lisätiedot: svklkoulutustoimikunta(at)gmail.com

23.-24.3.2024 VINTTIKOIRAKOKEIDEN KOETOIMITSIJA II
SVKL järjestää vinttikoirakokeiden Koetoimitsija II -kurssin 23.-24.3.2024 n. klo 9-16.
Kurssi on kaksipäiväinen ja sisältää kilpailutietojärjestelmän koulutuksen.

KURSSIN TOTEUTUS
Kurssi järjestetään etäkoulutuksena. Kurssin lopuksi järjestetään kirjallinen koe.
Kurssimateriaali jaetaan osallistujille etukäteen. Perehdy etukäteen koesääntöihin
liitteineen: https://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot

Varaa kurssille osallistumista varten rauhallinen tila ja kameralla ja mikrofonilla varustettu
laitteisto (pakollinen kokeen valvontaa varten).
Osallistumismaksu: ei osallistumismaksua (etäkoulutus).

OSALLISTUMISVAATIMUKSET
Vinttikoirakokeiden tuntemus, täysi-ikäisyys, Suomen Kennelliiton jäsenyys, Suomen
Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsenyys ja jäsenyhdistyksen suositus koulutukseen,
hyväksytysti suoritettu Koetoimitsija I -kurssi.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen koulutukseen 10.3.2024 mennessä, ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella

https://forms.gle/RqoncKj977sGAMSY9
tai tarvittaessa sähköpostilla svklkoulutustoimikunta(at)gmail.com
Koetoimitsija I -kurssin suoritustodistus (kuva/pdf OmaKoira-verkkosivulta tai sovelluksesta
Pätevyydet-osiosta tai kurssin paperisesta suoritustodistuksesta) sekä jäsenyhdistyksen
suositus toimitetaan 10.3.2024 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen svklkoulutustoimikunta(at)gmail.com (muusta sovittava erikseen). Puollon
(esim. pöytäkirjanote) voi toimittaa myös puoltava yhdistys suoraan.
Tarvittaessa lisätiedot: svklkoulutustoimikunta(at)gmail.com

SVKL:n koulutuskalenteri 2024