Vinttikoiraliiton hallitus on kokouksessaan 9.5. päättänyt seuraavaa vuoden 2020 kilpailukauteen liittyen:

Vinttikoirakokeita voidaan järjestää 1.6.2020 alkaen.
Kokeet järjestetään ja niihin osallistutaan tapahtumahetkellä voimassa olevat viranomaismääräykset ja -ohjeet huomioiden.

Kokeidenjärjestäjät voivat halutessaan myös perua anomansa kokeet ja jokaisella toimihenkilöllä on oikeus kieltäytyä tehtävistä, joihin ovat jo ennättäneet lupautua.

Rata- ja maastoharjoituksia voidaan järjestää tapahtumahetkellä voimassa olevat viranomaismääräykset ja -ohjeet huomioiden.

Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton arvokilpailuille voidaan tarvittaessa yrittää etsiä uutta ajankohtaa syksylle, mihin ne voitaisiin siirtää. Tilanne kilpailukalenterin osalta elää siis vielä!

Järjestämisohjeesta poiketen kauden 2020 aikana mahdollisesti järjestettävissä arvokilpailuissa noudatetaan seuraavia poikkeuksia tulosvaatimuksissa:

  • DVM ja DVR -kokeisiin osallistumiseksi ei vaadita aiempaa tulosta.
  • TS-kokeeseen osallistumiseksi ei vaadita aiempaa tulosta.
  • JK-kokeeseen osallistumiseksi ei vaadita aiempaa tulosta.
  • SMM, SVKLMM, SRM, SVKLRM, SAM ja SVKLAM -kokeiden osalta Vinttikoiraliitto anoo Kennelliitolta poikkeuslupaa tulosvaatimuksiin. Vinttikoiraliitto esittää Kennelliitolle, että aiempia tuloksia ei poikkeuksellisesti tarvittaisi.

Kaikissa kokeissa noudatetaan muilta osin voimassa olevia koesääntöjä ja järjestämisohjeita.

Vinttikoiraliitto on yhteydessä kokeidenjärjestäjiin ja päivitämme tietoa kokeista kilpailukalenteriin sitä mukaa, kun järjestämisasiat selkenevät. Tiettyyn kokeeseen liittyvien kysymysten osalta kannattaa olla yhteydessä suoraan järjestäjiin.

Vinttikoirakokeet 1.6.2020 alkaen