Jäsentietojen toimittaminen vuodelle 2019

Jäsenyhdistyksille on lähetetty sähköpostitse ohjeet jäsentietojen toimittamista varten. Jos viesti ei ole tavoittanut yhdistystäsi (puheenjohtaja, sihteeri, jäsensihteeri), otathan yhteyttä Vinttikoiraliiton jäsensihteeriin (kontinen.m(at)gmail.com).

Tiedot tulevaa vuotta varten tulee toimittaa 8.1.2019 mennessä.

Vinttikoiraliiton syyskokous ja urheilukoiran ensiapu -luento 17.11.2018

Vinttikoiraliiton syyskokous pidetään lauantaina 17.11. Tiedekeskus Heurekassa, Vantaalla. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.30 ja syyskokous klo 12.30. Kokousmateriaalit on lähetetty jäsenyhdistyksille postitse ja sähköpostitse.

Syyskokouksen jälkeen kokousedustajille on tarjolla urheilukoiran ensiapu -luento. Luennoitsijana toimii ortopediaan ja kirurgiaan erikoistunut eläinlääkäri Laura Hakala Evidensia-eläinlääkäriasemalta. Luennon kesto on noin 60 minuuttia.

Olethan yhteydessä omaan kerhoosi, jos haluat tulla syyskokoukseen kokousedustajaksi.

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!

 

Helsingin Tuomarinkartanon vinttikoiradalla järjestetään 4.-6.9.2020 Ratajuoksun maailmanmestaruus -arvokilpailu ja kilpailulle tarvitaan logo!

Kilpailun logoa tullaan käyttämään mm. tapahtuman markkinoinnissa ja oheistuotteissa. Vinttikoiraliiton logokilpailu on kaikille avoin, aikaa suunnitteluun ja oman logoehdotuksen toimittamiseen on vuoden loppuun saakka.

Kilpailuun osallistuvat logot lähetetään 31.12.2018 mennessä osoitteeseen sihteeri.svkl@gmail.com.

Toivomme apuanne tässä erittäin tärkeässä ja näkyvässä asiassa. Vinttikoiraliitto suorittaa ehdotuksista esikarsinnan ja jäsenistö pääsee valitsemaan voittajalogon!

Aiempien vuosien logot alla

FCI:n kansainvälisten vinttikoirakokeiden sääntöjen, voimassa 1.5.2018 alkaen, muutokset

FCI Regulations for Internationam Sighthound Races and Lure Couring Events, voimassa 1.5.2018 alkaen

FCI:n kansainvälisten vinttikoirien rata- ja maastokokeiden sääntöjen vapaamuotoinen suomennos, säännöt voimassa alkaen 1.5.2018

Huom, muutokset säännöissä näkyy kursivoituna ja lihavoituna.

Muutetut kohdat:

Kohta 1.5 Measurements of sizes, Whippet and Italian Greyhound

 • poistettu lauseen osa kohdasta 5.: or at the spinal process of the first vertebrae if it extends above the top of the shoulder blades. 
 • kohdan 1.5 Measurements of sizes, Whippet and Italian Greyhound lisäykset/muutokset (kurssivoituna ja lihavoituna) kolmannessa kappaleessa,
 • kohta 1.5.1 Control measurements Whippets and Italian Greyhounds lisätty viimeinen kappale (lihavoitu/kursivoitu)
 • kohta 1.5.2 Size Protest lisäys toisessa kappaleessa (lihavoitu/kursivoitu)
 • kohta 1.5.2 Size Protest lisätty loppuun kuusi uutta kappaletta (lihavoitu/kursivoitu)
 • kohta 1.5.3 Database lisätty viimeiseen kappaleeseen tarkennus tarkistusmittauksista (lihavoitu/kursivoitu)

Uudistunut kilpailukirja-anomus

EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Sen myötä olemme uudistaneet tietosuojakäytäntömme sekä kilpailutietojärjestelmän tietosuojaselosteen. Kilpailutietojärjestelmässä on rata- ja maastorekisteri kilpailukirjan omaavista koirista sekä henkilörekisteri koirien omistajista ja haltijoista.

Tarvitsemme jatkossa suostumuksen jokaiselta koiran omistajalta/haltijalta siihen että kilpailukirja-anomuksessa annetut tiedot voi lisätä rekisteriin ja että koiralle voidaan ylipäätään myöntää kilpailukirja. Tästä syystä olemme uudistaneet kilpailukirja-anomuksen. Jatkossa tulisi käyttää tätä uutta anomusta.

Jos sinulla on jo merkintöjä vanhassa kilpailukirja-anomuksessa voi sen liittää uuden liitteeksi eikä tietoja tarvitse siirtää uuteen anomukseen merkintöjen osalta. Täytä kuitenkin yläosan tiedot myös uuteen anomukseen. Uuteen kilpailukirja anomukseen tulee allekirjoitus jokaiselta omistajalta/haltijalta. Tutustuthan anomuksen liitteenä olevaan tietosuojaselosteeseen ennen allekirjoittamista.

Kilpailutietojärjestelmä ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Suomen Vinttikoiraliitto on tarkistanut tietosuojakäytäntöjään ylläpitämiensä henkilörekisterien osalta. Uuden 25.5. voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidyillä on oikeus tietää ja ymmärtää paremmin henkilötietojensa käsittelyä. Olemme sitoituneita pitämään keräämämme tiedot salassa ja käsittelemme henkilötietojasi vain silloin kun se on tarpeen esimerkiksi kokeiden järjestämistä varten.

Olemme uudistaneet kilpailutietojärjestelmän rekisteriselosteen ja se on nyt tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste sisältää tarkemman erittely tietojen keräämisestä sekä niiden käytöstä. Voit tutustua tietosuojaselosteeseen uudella tietosuoja-sivullamme.

Rata​kokeiden ​palkintotuomarik​urssi​ 21.4.2018

Rata​kokeiden palkintotuomarik​urssi 21.4.2018
Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna, Possentie 7, 13200 Hämeenlinna
Aika: klo 10:00 – 17:00
Kurssinjohtaja: Tiina Flytström

Vaatimuksena vinttikoirakokeiden koetoimitsijan pätevyys ja toimiminen kokeiden järjestelytehtävissä. Lisäksi täytettävä Kennelliiton palkintotuomarille asetettavat vaatimukset. Ilmoittautumiseen liitettävä jäsenyhdistyksen puolto ja lyhyt CV toiminnasta.

Ilmoittautumiset viimeistään 6.4.2018 mennessä Tiina Flytström, Käätypolku 9, 00950 Helsinki tai sähköposti tflytstrom​(at)​gmail.com, puh: 040-5017165 (iltaisin klo 17-21).

Ilmoittautumismaksu: 35 € maksettava Suomen Vinttikoiraliitto ry:n tilille FI61 5068 0620 1299 89 viitteellä 20174 viimeistään 6.4.2018

Koetoimitsija II kurssi 7.4.2018

Koetoimitsija II-kurssi 7.4.2018
Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna, Possentie 7, 13200 Hämeenlinna
Aika: klo 10:00 – 17:00
Kurssinjohtaja: Tiina Sarjanen

Vaatimuksena vinttikoirakokeiden tuntemus, täysi-ikäisyys, jäsenyhdistyksen puolto ja Koetoimitsijakurssi I hyväksytysti suoritettuna.

Ilmoittautumiset viimeistään 23.3.2018 mennessä Tiina Sarjanen, Kulovedentie 245, 37200 Siuro tai sähköposti tiina.sarjanen(at)gmail.com, puh: 0400 984 520 (vuorotyö).

Ilmoittautumismaksu: 35 € maksettava Suomen Vinttikoiraliitto ry:n tilille FI61 5068 0620 1299 89 viitteellä 20161 viimeistään 23.3.2018.

Selvennys uusintamittaus asiaan

Uusintamittauksissa on ilmennyt epäselvyyksiä. Tässä yksinkertaisesti milloin koira tulee uusintamitata.

Ennen 1.1.2016 syntyneet koirat:

 • mikäli koira on mitattu ensimmäisen kerran alle kaksivuotiaana ja sille on vanhan mittausohjeen mukaan (uusintamittausrajat) merkitty uusintamittausvelvoite on se uusintamitattava sen jälkeen kun se on täyttänyt kaksi vuotta
 • mikäli koira on mitattu ensimmäisen kerran alle kaksivuotiaana tulee se koosta riippumatta uusintamitata sen jälkeen kun se on täyttänyt kaksi vuotta, mikäli se haluaa osallistua kv-kokeisiin
 • mikäli koira on mitattu ensimmäisen kerran yli kaksivuotiaana ei sitä tarvitse uusintamitata
 • Koiria ei voida mitata yli kaksivuotiaana kuin kerran

1.1.2016 ja sen jälkeen syntyneet koirat:

 • mikäli koira on mitattu ensimmäisen kerran alle kaksivuotiaana, tulee se uusintamitata sen jälkeen kun se on täyttänyt kaksivuotta
 • mikäli koira mitataan ensimmäisen kerran yli kaksivuotiaana ei sitä tarvitse uusintamitata
 • Koiria ei voida mitata yli kaksi vuotiaana kuin kerran

Suomen Kennelliitto ry:n hallituksen päätös

Tiedoksenne Suomen Kennelliitto ry:n hallituksen päätös jossa vinttikoirien osallistumisoikeutta käyttöluokkaan on tarkennettu.

Hallituksen päätös 3.2.2017 (2/17):

Hallitus päätti, että vinttikoirien osallistumisoikeutta käyttöluokkaan tarkennetaan seuraavasti:

Kansainväliset näyttelyt:
1. Vinttikoirien käyttöluokkaan osallistumisen ehtona on voimassa oleva kilpailukirja. Lisäksi koiran on täytynyt osallistua vähintään kahteen (2) kansainväliseen kilpailuun (CACIL) ja sen on molemmissa kilpailuissa oltava sijoittunut parhaaseen puolikkaaseen osallistujamäärästä. Maastojuoksukilpailuissa koiran on täytynyt saavuttaa vähintään 2/3 enimmäispistemäärästä. Kilpailutulosten välillä tulee olla vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Ilmoitettaessa vinttikoira käyttöluokkaan on kopio koiran kilpailukirjasta oheistettava näyttelytoimikunnalle.

Kansalliset näyttelyt:
1. Vinttikoirien käyttöluokkaan osallistumisen ehtona on voimassa oleva kilpailukirja. Lisäksi koiran on täytynyt osallistua vähintään kahteen (2) kansainväliseen kilpailuun (CACIL) ja sen on molemmissa kilpailuissa oltava sijoittunut parhaaseen puolikkaaseen osallistujamäärästä. Maastojuoksukilpailuissa koiran on täytynyt saavuttaa vähintään 2/3 enimmäispistemäärästä. Kilpailutulosten välillä tulee olla vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Ilmoitettaessa vinttikoira käyttöluokkaan on kopio koiran kilpailukirjasta oheistettava näyttelytoimikunnalle.

TAI
2. Käyttövalion arvo

Kohta tulee voimaan 1.3.2017.

Kyseinen tulkintaohje lisätään Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeisiin ja näyttelyiden järjestämisohjeisiin (voimassa 1.1.2017 – ) siinä vaiheessa, kun niitä seuraavan kerran päivitetään. Tulkinnasta tiedotetaan kaikkia vinttikoirarotujen rotujärjestöjä ja näyttelypalveluita tuottavia yrityksiä sekä asia uutisoidaan Kennelliiton internet-/facebook-sivuilla.