Jokaisella viralliseen käyttökokeeseen (juoksukilpailuun) osallistuvalla koiralla tulee olla koelajikohtainen kilpailukirja. Kilpailukirja anotaan Suomen Vinttikoiraliitolta erityisellä anomuslomakkeella, joka on täytettävä selkeästi kaikilta osin sekä allekirjoitettava ja päivättävä. Anomuslomakkeen lisäksi toimitetaan myös vaadittavat liitteet.

Kilpailukirja-anomuksen liitteenä on aina toimitettava seuraavat asiakirjat:

  • kuittikopio kilpailukirjamaksusta (30 €/kirja)
  • kuittikopio SVKL:n jäsenkerhon jäsenmaksusta (jäsenkerho, jota koira edustaa ja joka anomuslomakkeeseen on merkitty)
  • Kennelliiton OmaKoira-palvelusta ladattava/tulostettava omistajatodistus (pdf-tiedosto tai kuva siitä, kuvakaappaus OmaKoira-näkymästä ei riitä!). Koiran tietoihin kirjataan sen omistajan/omistajien tiedot, jotka ovat omistajatodistuksessa, valtuutusavaimen voi halutessaan peittää.

Puutteellisesti täytettyjä, allekirjoittamattomia tai puutteellisilla liitteillä varustettuja anomuksia ei käsitellä.
Puutteelliset anomukset viivästyttävät kilpailukirjan saamista. Tarkistathan siis, että toimitat heti ensimmäisellä kerralla kaikki vaadittavat asiakirjat. Allekirjoitettu anomuskaavake kaikkine liitteineen tulee toimittaa myös silloin, kun koiralle anotaan toista kilpailukirjaa.

Ohjeita kilpailukirjan anomiseen:

 • juoksukirjaa anotaan aina kirjallisesti, samalla lomakkeella voi hakea kaikkien koelajien kirjoja
 • koiran on oltava rekisteröity Suomen Kennelliitossa sekä tunnistusmerkitty mikrosirulla tai tatuoinnilla
 • anomuslomakkeen liitteineen voi lähettää joko sähköpostilla tai normaalissa postissa
 • kilpailukirja-anomuksen voi ladata Vinttikoiraliiton www-sivulta (jos ei ole nettiyhteyttä, voi lomakkeen pyytää kirjojen kirjoittajalta)
 • täytä huolellisesti ja selvällä käsialalla tai koneella kaikki tarvittavat lomakkeen kohdat. Täytä myös koiran omistajan/haltijan tiedot anomuskaavakkeeseen (kohta Haltija tai Omistaja 1).
 • jokaiselta omistajatodistukseen merkityltä omistajalta sekä koiran haltijalta tarvitaan allekirjoitus ja päiväys anomukseen
 • haltijatietoihin merkitään se henkilö, jonka luona koira asuu
 • tarkista, että kaikki vaadittavat liitteet ovat mukana (lista liitteistä alempana)
 • lähetä anomus ja liitteet hyvissä ajoin, juuri ennen kilpailuja on aina ruuhkaa!
 • älä pyydä puhelimitse tai sähköpostilla kirjannumeroja (tämä vaikeuttaa asioita sekä kirjoittajille että kilpailujen järjestäjille)
 • toimitusaika kilpailukaudella on noin 1-2 viikkoa

Kilpailukirja maksaa 30 euroa.
Maksu suoritetaan Suomen Vinttikoiraliiton tilille OKOYFIHH FI39 5068 0620 1299 97.
Viestikenttään koiran nimi, omistajan nimi sekä onko kyseessä rata- vai maastojuoksukirja.

Kilpailukirja-anomukseen vaadittavat lisätiedot:

 • Ratakirja
  • hyväksytysti suoritetut koejuoksutulokset; soolokoejuoksun lisäksi tulee olla kaksi hyväksyttyä ryhmäkoejuoksua
  • mitattavilla roduilla mittaustulos
 • Maastokirja
  • maastojuoksukirjan voi anoa vaikka heti ensi kautta varten, ei koejuoksuvaatimuksia
  • mitattavilla roduilla mittaustulos
 • Ajuekirja
  • ajuekokeen tulokset kirjataan maastojuoksukirjaan, tästä huolimatta ne ovat kaksi eri koelajia.
 • Kansainvälisten kokeiden lisenssitarrat (FCI-ryhmän 10 rodut)
  • Kilpailukirjamaksuun sisältyy kv-lisenssitarra (1 kpl).
  • Kilpailukirjan kirjoittamisen yhteydessä koiralle lisätään lähtökohtaisesti OPEN-lisenssi.
  • Jos koiralle anotaan kansainvälisiä kokeita varten CACIL-luokan lisenssiä, on anomuksen liitteenä toimitettava tiedot vaadituista näyttelytuloksista. Katso tarkemmin sivulta KV-lisenssin anominen. Erillistä KV-lisenssi anomusta ei ole tarpeen tehdä uutta kilpailukirjaa anottaessa.

Kilpailukirja-anomukset liitteineen lähetetään postitse tai sähköpostitse kilpailukirjojen kirjoittajalle:

Laura Valkama
Metsätie 17 A 2
04130 Sipoo
kilpailukirjat.svkl@gmail.com

Saat sähköpostitse lähetettyyn anomukseen kuittauksen, kun hakemuksesi on käsitelty.
Kilpailukauden ulkopuolella kilpailukirjojen toimitusaika on pidempi ja hakemuksia voidaan käsitellä viiveellä.

 

Kun tiedoissa tapahtuu muutoksia, toimi näin:

 • omistajatietojen muuttuessa tulee toimittaa uusi voimassaoleva omistajatodistus  kirjojen kirjoittajalle postitse tai sähköpostilla. Lisäksi koiralle myönnetyt kilpailukirjat tulee postittaa Vinttikoiraliiton vahvistusta varten kirjojen kirjoittajalle.
 • edustuskerhoa muutettaessa tulee toimittaa jäsenmaksukuitti kirjojen kirjoittajalle postitse tai sähköpostilla.
 • yhteystietojen (osoitetietojen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen) muuttuessa voi muuttuneet tiedot ilmoittaa kirjojen kirjoittajalle sähköpostitse