Vinttikoirakokeiden säännöt

Kansallisissa kokeissa noudatetaan Suomen Vinttikoiraliitto ry:n koesääntöjä.
Lisäksi kansallisissa kokeissa ja tuomaritoiminnassa noudatetaan SVKL:n koelajikohtaisia ohjeita sekä sääntöliitteissä mainittuja ohjeita. Näissä lisäohjeissa ja liitteissä on myös kilpailuttajia koskevia ohjeita.

Kansainvälisissä kokeissa noudatetaan FCI:n kansainvälisiä koesääntöjä.

Ilmoittamalla koirasi kokeeseen tai lupautumalla kokeen toimihenkilöksi sitoudut noudattamaan näitä koesääntöjä.

SVKL:n koesäännöt (voimaan 1.3.2020)

Koesäännöt

Yleinen järjestämisohje
Ajuekokeen järjestämisohje
Maastokokeen järjestämisohje
Näöllään ajavien koirien maastokokeen järjestämisohje
Ratakokeen järjestämisohje

SVKL:n koesääntöjen liitteet (voimaan 1.3.2020)

Liite 1: Koulutus ja pätevöinti (voimassa 1.4.2023 alkaen)
Liite 2: Eläinlääkärin tehtävät
Liite 3: Mittausohje
Liite 4: Arvokilpailut (HUOM! painettu liitevihko ei ole ajantasainen)
Liite 5: Rotumäärittely (voimassa 1.1.2022 alkaen)
Liite 6: Kilpailukirjat (voimassa 1.1.2023 alkaen)
Liite 7: Kilpailuvarustus
Liite 8: Käyttövalioajat
Liite 9: Luokittelu ratakokeissa (voimassa 1.1.2023 alkaen)
Liite 10: Widerkoe
Liite 11: Ajanotto (voimassa 1.4.2022 alkaen)
Liite 12: Suomi Cup
Liite 13: Suomenmestaruuskokeen järjestämisohje
Liite 14: Turvallisuus ja pelastus (HUOM! painettu liitevihko ei ole ajantasainen)
Liite 15: Koetoiminnan koulutusorganisaatio (voimassa 1.3.2023 alkaen)

Koesääntöpaketin tilaaminen:

Vinttikoirakokeiden koesäännöt ja -liitteet on mahdollista tilata painettuna vihkosena. Koesääntöpaketti tilataan maksamalla 5 euroa Suomen Vinttikoiraliiton tilille OKOYFIHH FI61 5068 0620 1299 89. Tilaaja merkitsee viestikenttään sanan “Koesääntöpaketti″ sekä oman nimensä ja osoitteensa.

Maastokokeiden arvosteluohjeet

Maastokokeen rotukohtaiset arvosteluohjeet
Maastokokeiden arvostelun ohjeet

Suomen Vinttikoiraliiton kokeita koskevat erilliset päätökset

Kauko-ohjattavan kopterikameran (drone) käyttö vinttikoirakokeissa

SVKL:n hallitus on kokouksessaan 2/2017 päättänyt, että kauko-ohjattavien kopterikameroiden (drone, kauko-ohjattu ilma-alus ja lennokki) käyttö vinttikoirakokeiden (kaikki koelajit) koealueilla, niiden yläpuolella sekä välittömässä läheisyydessä on kielletty seuraavin perustein:
  • koiran suoritus mahdollisesti häiriintyy
  • toimintaepävarmuus ja tapaturmariski lisääntyy
  • vastuukysymykset jos jotain sattuu

Lisäksi näitä koskevat mm. Trafin Ilmailumääräys (kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen) ja muut sääntelyt (yksityisyyden suoja, kotirauha, tietosuoja, jne.). Häiriötekijät tulee olla minimissään, jotta koirat voivat tasaveroisesti suorittaa oman koesuorituksensa.

(ote pöytäkirjasta 2/2017)

Kennelliiton ohjeet

Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet

Kansainväliset säännöt

FCI:n kansainvälisten vinttikoirakokeiden 1.1.2023 voimaan astuvat säännöt (päivitetty 29.12.2022):
FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events, voimassa 1.1.2023 alkaen

Suojatut manttelien värit

Suojatut palkintomanttelit