Vinttikoirakokeiden säännöt

Kansallisissa kokeissa noudatetaan Suomen Vinttikoiraliitto ry:n koesääntöjä.
Lisäksi kansallisissa kokeissa ja tuomaritoiminnassa noudatetaan SVKL:n koelajikohtaisia ohjeita sekä sääntöliitteissä mainittuja ohjeita. Näissä lisäohjeissa ja liitteissä on myös kilpailuttajia koskevia ohjeita.

Kansainvälisissä kokeissa noudatetaan FCI:n kansainvälisiä koesääntöjä.

Ilmoittamalla koirasi kokeeseen tai lupautumalla kokeen toimihenkilöksi sitoudut noudattamaan näitä koesääntöjä.

SVKL:n koesäännöt (voimaan 1.3.2020)

Koesäännöt

Yleinen järjestämisohje
Ajuekokeen järjestämisohje
Maastokokeen järjestämisohje
Näöllään ajavien koirien maastokokeen järjestämisohje
Ratakokeen järjestämisohje

SVKL:n koesääntöjen liitteet (voimaan 1.3.2020)

Liite 1: Koulutus ja pätevöinti (voimassa 1.4.2023 alkaen)
Liite 2: Eläinlääkärin tehtävät
Liite 3: Mittausohje
Liite 4: Arvokilpailut (HUOM! painettu liitevihko ei ole ajantasainen)
Liite 5: Rotumäärittely (voimassa 1.1.2022 alkaen)
Liite 6: Kilpailukirjat (voimassa 1.1.2023 alkaen)
Liite 7: Kilpailuvarustus
Liite 8: Käyttövalioajat
Liite 9: Luokittelu ratakokeissa (voimassa 1.1.2023 alkaen)
Liite 10: Widerkoe
Liite 11: Ajanotto (voimassa 1.4.2022 alkaen)
Liite 12: Suomi Cup
Liite 13: Suomenmestaruuskokeen järjestämisohje
Liite 14: Turvallisuus ja pelastus (HUOM! painettu liitevihko ei ole ajantasainen)
Liite 15: Koetoiminnan koulutusorganisaatio (voimassa 1.3.2023 alkaen)

Maastokokeiden arvosteluohjeet

Maastokokeen rotukohtaiset arvosteluohjeet
Maastokokeiden arvostelun ohjeet

Suomen Vinttikoiraliiton kokeita koskevat erilliset päätökset

Kauko-ohjattavan kopterikameran (drone) käyttö vinttikoirakokeissa

SVKL:n hallitus on kokouksessaan 2/2017 päättänyt, että kauko-ohjattavien kopterikameroiden (drone, kauko-ohjattu ilma-alus ja lennokki) käyttö vinttikoirakokeiden (kaikki koelajit) koealueilla, niiden yläpuolella sekä välittömässä läheisyydessä on kielletty seuraavin perustein:
  • koiran suoritus mahdollisesti häiriintyy
  • toimintaepävarmuus ja tapaturmariski lisääntyy
  • vastuukysymykset jos jotain sattuu

Lisäksi näitä koskevat mm. Trafin Ilmailumääräys (kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen) ja muut sääntelyt (yksityisyyden suoja, kotirauha, tietosuoja, jne.). Häiriötekijät tulee olla minimissään, jotta koirat voivat tasaveroisesti suorittaa oman koesuorituksensa.

(ote pöytäkirjasta 2/2017)

Kennelliiton ohjeet