1.1.2022 voimaan tulleiden FCI:n kansainvälisten koesääntöjen mukaan kansainvälisiin kokeisiin voi osallistua vain jos koiralla on sääntöjen mukainen KV-lisenssi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että koiran kilpailukirjassa tulee olla merkintä osallistumisoikeudesta joko CSS tai CACIL luokkaan. Uusissa 1.1.2024 voimaan tulleissa säännöissä CSS lisenssi on muuttunut OPEN lisenssiksi. Jo myönnetty tai uusi koiran kilpailukirjaan merkitty CSS lisenssi oikeuttaa koiran osallistumaan OPEN-luokkaan (vanha CSS luokka) koko sen kilpailu uran ajan. Lisenssiä ei tarvitse vaihtaa.

Jos koira ei aio osallistua kansainvälisiin kokeisiin on KV-lisenssin anominen vapaaehtoista. Huomaathan että osa Suomessa järjestettävistä kokeista on kansainvälisiä kokeita.

Koirille joilla on jo kilpailukirja joko rata- tai maastokokeeseen tai kumpaankin tulee anoa KV-lisenssiä erillisellä anomuksella. Anomuksen voi tehdä ainoastaan koiran omistaja tai haltija. Anomus vaadittuine liitteineen (kts. alempana) tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kvlisenssi.svkl@gmail.com.

KV-lisenssi anomus – lataa tästä

Uusille kilpailukirjoille myönnetään

 • OPEN luokan lisenssi automaattisesti kilpailukirjan kirjoittamisen yhteydessä
 • CACIL luokan lisenssi, jos kilpailukirja-anomuksen yhteydessä toimitetaan vaaditut näyttelytulokset tai koiralla on ennestään CACIL luokan lisenssi toiseen koelajiin.

KV-lisenssi on koirakohtainen ja koiran kv-lisenssi eri koelajeissa on sama. Koiralle jolle on jo myönnetty CACIL luokan lisenssi ei voida enää myöntää OPEN luokan lisenssiä.

Huomioittehan, että mikäli koiralla on jokin pysyvä lääkitys sillä ei ole osallistumisoikeutta KV-kokeisiin ja tästä syystä ei myöskään voida myöntää KV-lisenssiä (KV-sääntökohta 1.2.1 Health requirements).

FCI ryhmän 5 koirille, joilla on osallistumisoikeus kansainvälisiin kokeisiin (etnankoira, faaraokoira, ibizanpodenco, kanarianpodenco) voi anoa vain OPEN luokan lisenssiä (ei näyttelytulos vaatimusta).

FCI ryhmän 10 koirille voi anoa joko OPEN luokan lisenssiä tai CACIL luokan lisenssiä seuraavin ehdoin.

 • OPEN luokan lisenssiä voi anoa kaikille kilpailukirjan omaaville koirille (ei näyttelytulos vaatimusta).
 • CACIL luokan lisenssiä voi anoa koiralle, jolla on vaadittavat näyttelytulokset
  • 12kk iästä eteenpäin yksi vähintään EH kansallisesta tai kansainvälisestä näyttelystä (mistä tahansa luokasta)
  • lisäksi yksi vähintään EH kansainvälisestä näyttelystä aikuisten luokasta (NUO, AVO, KÄY, VAL)
  • näiden kahden näyttelytuloksen tulee olla kahdelta eri maasta olevalta tuomarilta
  • Kansainväliseksi näyttelyksi katsotaan näyttely jossa jaetaan FCI:n CACIB:eja. Kansalliseksi näyttelyksi katsotaan mikä tahansa muu näyttely, jossa jaetaan kansallisia sertejä, esim. Nord-näyttelyt rinnastetaan kansallisiin näyttelyihin.
 • Kun koiralle on myönnetty CACIL luokan lisenssi sille ei voi enää anoa OPEN luokan lisenssiä.
 • Lisenssi koskee kumpaakin koelajia.

HUOM! Kansallisille roduille basenji, portugalinpodengo ja rhodesiankoira ei tarvitse anoa KV-lisenssiä, sillä niillä ei ole osallistumisoikeutta kansainvälisiin kokeisiin.

CACIL luokan anomuksen liitteenä on toimitettava tiedot vaadituista näyttelytuloksista:

 • jos tulokset ovat kotimaisista näyttelyistä, riittää linkki koiran KoiraNet-sivulle. Voit lisäksi listata sähköpostiin ne kaksi näyttelyä, jotka täyttävät vaatimukset ja kertoa tuomareiden kotimaat, jotka eivät käy ilmi KoiraNetistä. Joissain tapauksissa, jos emme pysty luotettavasti tarkistamaan tuomarin kotimaata, pyydämme kopiot näyttelyarvostelusta. Vaihtoehtoisesti voit heti toimittaa kopiot näyttelyarvosteluista.
 • jos vaadittu tulos on ulkomaisesta näyttelystä, tarvitaan selkeä luettavissa oleva kopio näyttelyarvostelusta, josta käy ilmi koiran tiedot, näyttelypäivä, näyttelypaikka ja maa, onko näyttely kansainvälinen vai kansallinen, luokka jossa koira on kilpaillut, koiran tulos, tuomarin nimi ja maa. Jos näyttelyn tulokset löytyvät netistä voit halutessasi liittää lisäksi linkin rodun tuloksiin, se saattaa helpottaa käsittelyä.

Anomuksen käsittelystä veloitamme 3 euroa per koira. Maksu kattaa yhden koiran kaikki kilpailukirjat. Kuitti maksetusta käsittelykulusta tulee olla anomuksen liitteenä.

Käsittelykulu 3 euroa / koira maksetaan

 • Suomen Vinttikoiraliiton tilille: FI39 5068 0620 1299 97
 • Viitenumerolla 4488

Anomuksia käsitellään siinä järjestyksessä, kun ne saapuvat. Jos olet osallistumassa, kansainväliseen kilpailuun toimithan hyvissä ajoin. OPEN luokan lisenssiä voi anoa, vaikka heti ja CACIL luokan lisenssiä heti kun vaaditut näyttelytulokset on saavutettu.

Sähköposti kuitataan kun anomus on käsitelty ja sen jälkeen toimitetaan postitse ohje sekä tarra liimattavaksi koiran kilpailukirjaan. Uuden kilpailukirjan tapauksessa kilpailukirjojen kirjoittaja liimaa tarran kilpailukirjaan valmiiksi.